Mobilna Stomatološka Protetika

U slučajevima kada iz različitih razloga nije moguće ugraditi fiksne protetske nanadoknade, mobilna protetika nudi adekvatno rješenje. Mobilne proteze mogu biti totalne ili parcijalne. Totalna proteza predstavlja protetsku nadoknadu koja ima za cilj da nadoknadi gubitak svih izgubljenih zuba, dok parcijalna proteza nadoknađuje gubitak jednog ili više zuba oslanjajući se na preostale zube. U našoj ordinaciji izrađujemo parcijalne pločaste i parcijalne skeletirane proteze. Parcijalna skeletirana proteza predstavlja daleko najbolju mobilnu protetsku nadoknadu iz prostog razloga što prekriva manji dio potpornih tkiva i omogućuje fiziološki prenos pritiska žvakanja zahvaljujući komponentama koje se nalaze u njenom sastavu.

Mature lady showing her theets