RTG Dijagnostika

Stomatološka ordinacija Estetika Dent, u potpunosti je pokrivena računarskom mrežom i svako radno mjesto ima svoju kompjutersku radnu stanicu. Takav rad omogućuje brz pristup svim podacima potrebnim za kvalitetan rad. Kartoni pacijenata, RVG i OPT snimci su neke od informacija koje uvijek imamo ispred sebe. Povezivanje putem interneta nam omogućuje brze konsultacije s kolegama specijalistima u naštoj novosadskoj ordinaciji ali i sa našim univerzitetskim profesorima koje konsultujemo u nejasnim situacijama kada je pacijente neophodno usmjeriti ka višim nivoima zdravstvene zaštite. Svi lični podaci su apsolutno zaštićeni i privatnost pacijenta kod nas je zagarantovana.

Mature lady showing her theets

RVG (Radioviziografija)

– je digitalno snimanje zuba koje do 90% manje zrači od klasičnog RTG-a na kog smo navikli u Domovima zdravlja. Prednosti RVG-a su brojne: omogućuje momentalni pristup i analizu snimka, precizna digitalnu dijagnostiku. Kompjuterski program kojm se služimo za RVG, između ostalog, omogućuje nam precizno mjerenje dužina korijenskih kanala i dodatne analize u samom kanalu zuba.

OPG (Ortopantomogram – panoramic snimak)

predstavlja digitalni snimak gornje i donje vilice , kompletanog zubnog statusa I koštanih struktura. Omogućuje nam postavljanje brze i precizne dijagnoze, istovremeno unapređujući kvalitet rada ordinacije uz poboljšanu komunikaciju s pacijentima i kolegama. Pruža izvanredno kvalitetnu, čistu i optimalno eksponiranu sliku u samo nekoliko sekundi. Stomatologu je omogućena jednostavna analiza s brojnim dodatnim alatima za obradu dobijene radiološke slike.